Lubelskie Dni Otolaryngologii 6-7 czerwca 2014 Kazimierz Dolny

 

Tematy:

  1. Laser CO2 w leczeniu nowotworów głowy i szyi
  2. Techniki rekonstrukcyjne w leczeniu nowotworów głowy i szyi
  3. Operacyjne leczenie przewlekłego zapalenia ucha środkowego
  4. Biologia molekularna w nowotworach głowy i szyi
  5. Tematy wolne

Spotkanie z ekspertem – wykłady

Program szczegółowy

Kursy i  warsztaty

Spotkanie towarzystkie

Zaproszeni goście zagraniczni:
prof. Andriy Tsymar
dr Wolodymyra Puszkariowa
prof. Oleg F. Melrikov

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

J. Banaszewski, M. Pabiszczak, A. Balcerowiak, T. Pastusiak
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu różnych płatów wolnych z mikrozespoleniami naczyniowymi.

W. Golusiński
Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Rola endoskopowej chirurgii laserowej w leczeniu nowotworów głowy i szyi.

J.Pazdrowski
Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Jak unikać powikłań w chirurgii rekonstrukcyjnej z zastosowaniem wolnych płatów z zespoleniem mikronaczyniowym.

H. Kaźmierczak, K. Pawlak-Osinska. W. Kazmierczak, M. Marzec, P. Hallman
Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
Rola integracji  otolitowo-osklepkowej w ksztaltowaniu sie oczoplasowej reakcji indukowanej.

T. Kręcicki
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Rola wirusa HPV w rozwoju nowotworów głowy i  szyi.

A. Krzeski
Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rola laryngologa w diagnostyce i leczeniu zespołu OBPS.

A. Maciejewski
Instytut Onkologii w Gliwicach
Allogenne przeszczepy twarzy jako alternatywa dla złożonych klasycznych rekonstrukcji mikronaczyniowych.

Dr n. med. Łukasz Krakowczyk
Instytut Onkologii w Gliwicach 
Mikronaczyniowe rekonstrukcje gardła i przełyku, tchawicy, krtani i nagłośni.

M. Misiołek
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępowanie operacyjne i ocena wyników leczenia w zwężeniach krtani

G. Niedzielska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie
Kieszonki retrakcyjne – klasyfikacja, leczenie.

K. Niemczyk
Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postępy w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego.

J. Olszewski, I. Majsterek, J. Miłoński
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  w Łodzi
Mechanizmy molekularne w nowotworach głowy i szyi.

E.  Osuch-Wójcikiewicz
Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu raka jamy ustnej, gardła i krtani.

W. Pietruszewska
I Katedra Otolaryngologii, Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Rak regionu głowy i szyi: czy znamy jego genetyczne podłoże?

H. Skarżyński
Klinika Oto-Ryno-Laryngologii Światowego Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa/Kajetany
Pasywne i aktywne protezy ucha środkowego.

C. Stankiewicz
Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Zagadnienie przerzutu w nowotworach głowy i szyi.

W. Szyfter
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Ropnie mózgowia i inne powikłania uszno pochodne w codziennej praktyce laryngologicznej.

M. Szymański
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe środkowego dołu czaszki; trzy techniki operacyjne.

P. Trojanowski
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Planowanie operacji rekonstrukcyjnych wspomagane technikami komputerowymi.

M. Wierzbicka
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Endoskopowa laryngektomia częściowa z użyciem lasera CO2.

J. Składzień
Katedra i Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie
Leczenie nowotworów złośliwych narządów laryngologicznych u chorych powyżej 80 roku życia.

J.Jaworowski
Centrum Onkologii Instytut w Warszawie
Zastosowanie systemów komputerowego wspomagania operacji rekonstrukcyjnych twarzoczaszki. Doświadczenia własne „CMSS BioImplant”